Anpassningar Covid-19

—> Alla deltagande lag ansvarar för att även eget lags föräldrar/publik är informerade om nedanstående riktlinjer!

Pandemin är inte över – Stockholm Floorball Cup måste genomföras ansvarsfullt och följa rådande riktlinjer. Detta påverkar möjligheten till publik i hallarna, tillgång till kafeterior, tillgång till omklädningsrum m.m.

Vägledande i all hantering är att undvika trängsel. Hjälp oss med detta. Följ instruktioner. Tillsammans kan vi ta ansvar!
Observera att ändringar kan ske om riktlinjerna från FHM ändras innan cuphelgen!

Publik

Antalet tillåtna åskådare för varje separat hall är kopplat till den specifika hallens utformning och dess möjlighet att placera åskådare med behörigt avstånd, att ev kunna beträda och lämna läktare/hall genom olika in/utgångar etc. Antalet åskådare varierar därför per hall och är tänkt att fördelas hälften-hälften per lag, var solidariska och hjälp oss med detta. Prioritera chaufförer. Fördela platser inom laget.
Läs vad som gäller i varje hall HÄR

All publik skall vara sittande.
Avstånd ska hållas mellan publik som tillhör olika sällskap även om de ”tillhör samma lag”. Följ instruktioner på plats.
Innan match: Publik väntar utanför hallen till insläpp. Dörrarna kommer vara stängda under pågående match. Deltagande lag släpps in separat tidigast 30 min innan match. Publik från föregående match måste ha lämnat läktarna/hallen innan publik till nästa match tillåts släppas in. Då det är tajt mellan matcherna betyder det att man kan missa starten på en match, för att publiken ska få se slutet på matchen innan.
Efter match: lämna hallen anvisad väg snarast möjligt så att publik tillhörande nästa match missar så lite som möjligt av sin match.
Deltagande lag i cupen får tyvärr inte stanna i hallen och titta på andra matcher.

Webbsändningar:

SFBC kommer använda Solidsport och göra vårt bästa att webbsända matcherna för alla er som inte kan vara på plats och heja i hallarna. Vi ber er dock ha förståelse för att alla hallar har olika förutsättningar för bildvinkel där några är väldigt tajta, samt att det är ideella funktionärer och föräldrar som kommer filma. Vi gör allt vi kan för att säkerställa uppkopplingens kvalitet.

Mer information om Solidsport kommer innan cuphelgen.

Omklädningsrum

Innan match: Alla lag har tillgång till omklädningsrum 30 min innan sin matchstart – inte tidigare! Följ instruktion från hallvärd på plats vilket omklädningsrum som är ert. Uppvärmning sker utomhus innan ni går in.
Alla spelare tar med sina saker rån omklädningsrummet ut till planen. Lagen släpps in till planen från omklädningsrummet när lagen från matchen innan hunnit lämna.

Efter matchen lämnar båda lagen planen utan fysisk avtackning och går in i angivet omklädningsrum så att nästkommande lag kan släppas in på planen. I omklädningsrummet sker ev ombyte och efterprat men ej dusch. Lagen måste ha lämnat sitt omklädningsrum senast 20 min efter sin match för att arrangörerna ska hinna städa och torka av mellan varje lag.

Uppvärmning
Lagen får inte släppas in i själva hallen (/planen) förrän lagen från matchen innan hunnit lämna den och gå in i resp omklädningsrum. Det innebär tyvärr mycket begränsad möjlighet till uppvärmning på plan, max ett par minuter, om allt flyter.
Uppvärmning sker därför utomhus innan ni går in i hallen och får omklädningsrummet. Vi vill gärna undvika lag som rör sig fram och tillbaka och skapar trängsel.

Kafeterior
Alla hallar kommer ha kafeteria, men med viss begränsning och med anpassat sortiment.
Placeringen av kafeterian kommer syfta till att undvika trängsel och kan vara flyttad från ordinarie plats.
Avstånd måste hållas vid eventuell kö.
Sortimentet kommer anpassas; ex med fikabröd i portionsförpackning.
Möjlighet till handsprit ska finnas i/vid varje kafeteria.

Om kafeterian är placerad utomhus föreslår vi en god fika i väntan på att bli insläppta som publik till nästa match eller om ni inte har publikplats, fika/äta medan ni väntar. 🙂

I alla hallar – för alla aktiva – för all publik:
Om du känner dig sjuk: Stanna hemma!


Vi hoppas på en härlig innebandyhelg.
Tillsammans kan vi ta ansvar!

Comments are closed.