Nyheter spelklasser 2020

Förra årets utvärdering gjorde det tydligt för oss att en mer flexibel åldersindelning på flicksidan var efterfrågad. Därför har vi i årets SFBC valt att införa färgkodade spelklasser på flicksidan med rekommenderad och ungefärlig åldersindelning. Större utrymme finns därmed för åldersblandade lag att anmäla sig till cupen samt för mer åldershomogena lag att anmäla sig efter nivå och förmåga. Läs mer på sidan Klasser 2020!

På pojksidan har vi valt att behålla de åldersindelade klasserna, med generell åldersdispens för 2 överåriga spelare per match.

GLÄDJANDE för SFBC är att Stockholms Innebandyförbund 2020 valt att förlägga DM för juniorer helgen innan cupen vilket gör att vi i år kan öppna dörrarna för fler HJ18/DJ18 från Stockholm än föregående år!

Självklart är Stockholm Floorball Cup sanktionerad av Stockholms Innebandyförbund vilket vi värderar högt som en av Stockholms största innebandycuper!

Comments are closed.